img 477 8400
img maaparandus.lihula@gmail.com
img Tallinna mnt 62a Lihula 90303

Teostatud tööd

2016

Majaka silla ehitus
Tõllaagu silla ehitus
Sviby sadama süvendamine ja kaldakindlustuse ehitamine
Karuse-Kalli ristmiku ümberehitus koos bussitaskute rajamisega
Tabasalu Ranna tee vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Soovälja ja Valuste maaparandussüsteemide rekonstrueerimine
Põlendmaa maaparandussüsteemide rekonstrueerimine
Keibu maaparandussüsteemide rekonstrueerimine
Leheserva maaparandussüsteemide rekonstrueerimine
Kullamaa vallateede külgkraavide puhastamine 12km
Oidrema peakraavi avariitööd
Jõgede voolusängide puhastamine Läänemaal, Raplamaal ja Harjumaal

2015

Muti silla rekonstrueerimine Surjus
Trasside ja platside rajamine ning asfalteerimine Sindi (Urge) alajaamas
Ardu paekraavi hooldustööd
Rägina paekraavi hooldustööd
Tabra paekraavi hooldustööd
Teetruupide rekonstrueerimine Raplamaal

2014

Lihula reoveepuhasti mudaväljaku ehitus
Tammi ehitus Noarootsis
Saeveski silla ehitus
Kõltsi silla ehitus
Tõstamaal maanteekraavide hooldus
Koluvere silla ehitus
Virtsu tuulepargi kuivendus
Keila jõe kaldakindlustus
Talliku sadama rekonstrueerimine
Sõru sadama süvendus
Sindi alajaama platsi ja aia ehitus
Rannamõisa jõe truubi ehitus
Konuveres truupide ehitus
Kose-Jägala maanteel truupide ehitus
Häädemeeste oja rekonstrueerimine
Küti oja rekonstrueerimine
Sigaste oja rekonstrueerimine
Lihula raamatukogu treppide ehitus
Raplamaa truupide ehitus
Vööla mere kalda korrastus

2013

Kaseküla maaparandusobjekti rekonstrueerimine
Liivi kuivati betoonaluse ehitus
Taaliku sadama rekonstrueerimine
Hanila valla teelõikude remont
Virtsu staadioni jalgtee ehitus
Alaküla Moto käimla, pinkide ehitus
Kolga oja rekonstruuerimine
Martna reoveepuhasti ehitus
Kasti reoveepuhasti ehitus
Virtsu bussipeatus ehitus
Rõude jõe rekonstrueerimine
Lihula päästekomando reoveepuhasti ehitus
Hanila vallas vana raudteesilla laiendus
Kolga oja truubi ehitus
Riguldi truubi ehitus
Martna vana puhasti lammutus

2012

Palu maaparandusobjekti rekonstrueerimine
Loobu maaparandusobjekti rekonstrueerimine
Parivere maaparandusobjekti rekonstrueerimine
Suurekivi maaparandusobjekti rekonstrueerimine
Altküla maaparandusobjekti rekonstrueerimine
Suursoo maaparandusobjekti rekonstrueerimine
Saeveski maaparandusobjekti rekonstrueerimine
Külmlauda ehitus
Rohuküla sadama nai nr 3 kaldarambi tugevdamine
Lihula jäätmekogumisplatsi rajamine
Põllumajandusameti tellitud kraavikaevetööd ja ühiseesvoolude kapitaalremont
Matsalu rahvuspargi ohustatud liikide taastamis-ja rehabilitatsioonikeskuse ehituse
Virstu kooli staadioni ehitus
Vanaluubi kinnistul lautrikoha settest puhastamise

2011

Lihula Gümnaasiumi välistreppide rekonstrueerimine
Matsalu rahvuspargi jõesootide puhastamine
Kloostri ait-kuivati katuse remont
Rõuste tuulepargi tee ja tuulikute platside ehitus
Põllumajandusameti tellitud kraavikaevetööd ja ühiseesvoolude kapitaalremont
Rohuküla sadama kai nr 1 laoplatsi ehitus
Ääsmäe-Haapsalu maantee mahasõidu ehitus
Virtsu kirde kalasadama välisrajatiste ehitus ja sadama süvendus
Lihulas bussipeatuse ja selle esise kõnnitee ehitamine
Kiirassaare sadama muulide nõlvade graniitkividega kindlustamine
De la Gardie välisvõrkude ehitus