img 477 8400
img maaparandus.lihula@gmail.com
img Tallinna mnt 62a Lihula 90303

Maaparandus

Maaparandustöödeks on kraavide kaevamine, drenaaži jm kuivendus-ning niisutussüsteemide rajamine, erinevad pinnasetööd jms. Olulise osa töödest moodustavad juba olemasolevate maaparandussüsteemide korrashoid ja hooldus ning rekonstrueerimine. Seda nii põllumajandusmaadel, metsades (metsakuivendus) kui ka mujal.

 

Maaparandustööd on vajalikud:

  • põllumajandusmaade viljakuse tõstmiseks (viljelusväärtuse suurendamiseks)
  • liigniiskete põllumaade kasutuselevõtuks
  • metsade tootlikkuse suurendamiseks
  • liigniiskete metsamaade kasutuselevõtuks
  • ligipääsude loomiseks objektidele (nt märgadele metsaaladele)
  • liigvee ärajuhtimiseks
  • vajadusel ka niisutamiseks jne.

Ka juba pikemat aeg kasutuses olnud maad (nt ülesharitud põllud või kasvavad metsad) võivad kannatada puuduste all, mille saaks maaparanduslike võtetega kõrvaldada ja koos sellega suurendada märgatavalt tootlikkust. Heaks näiteks on siin liigniisked metsaalad kus mets peale liigvee ärajuhtimist võib kahekordistada enda kasvutempo.

 

Lisaks põllumeestele ja metsaomanikele kasvab tänapäeval nn veemajanduslike tööde maht järjest ka linnades, kuhu on vaja juhtida puhas joogivesi ning ära juhtida liigne vihma- ning reovesi.

 

Sinema maaparandussüsteemi rekonstrueerimine

 

Kui Teil on teada objekti töömahud, siis teeme Teile selle kohta konkreetse hinnapakkumise.
Helistage tel. 514 3271 (Mart Paabo).