img 477 8400
img maaparandus.lihula@gmail.com
img Tallinna mnt 62a Lihula 90303

ISO sertifikaadid

Alates 2011. aasta märtsist tegeleb AS Lihula Maaparandus koostöös firmaga BrainTeam OÜ ökoloogiahalduse integreeritud juhtimissüsteemi väljatöötamise ja evitamisega, lähtudes nimetatud tööde teostamisel rahvusvaheliste standardite ISO 9001:2008 ja ISO 14001-2004 nõudmistest.

isos


As Lihula Maaparandus tugineb oma tegevuses järgmistele põhimõtetele:

• Tööde teostamisel rakendame kompetentseid isikuid ning koolitame pidevalt töötajaid nende kvaliteedi- ning keskkonna teadlikkuse tõstmisel
• Peame kinni kõigist oma lubadustest
• Püstitame eesmärgid, et saavutada kõigi töötajate, klientide ja omanike rahulolu
• Tööde teostamisel jälgime kõiki projekti nõudeid, teavitame nendest töötajaid ning väldime halba mõju keskkonnale


AS Lihula Maaparandus poliitika keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi tagamise alal

• Juhtimissüsteemi pidev parendamine, eesmärkide püstitamine, ülevaatus
• Saastamise ärahoidmine
• Tegutsemine vastavalt õigusaktidele jm nõuetele


18.mail 2011. aastal teostas Bureau Veritas Eesti AS firmas AS Lihula Maaparandus ökoloogiahalduse integreeritud juhtimissüsteemi esimese etapi auditi, mille essmärgiks oli kontrollida selle süsteemi vastavust standardite ISO 9001:2008 ja ISO 14001-2004 nõudmistele.

23.mail 2011 toimus AS Lihula Maaparandus integreeritud juhtimissüsteemi ja ökoloogiahalduse juhtimissüsteemi teise etapi audit, lähtudes nimetatud süsteemide väljatöötamisel rahvusvaheliste standardite ISO 9001:2008 ja ISO 14001-2004 nõudmistest.

Auditi teostasid Bureau Veritas Eesti AS esindajad: juhtiv audiitor Jaan Paeveer ja audiitor Kaja Pravon. 7.juunil 2011 väljastas AS Bureau Veritas Eesti meie firmale rahvusvahelised sertifikaadid ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004.

Kinnitame, et järgime kõigiti rahvusvaheliste standardite ISO 9001 ja ISO 14001 põhimõtteid ning kohustume täitma nimetatud standardite nõudmisi meie firma kõigil tegevusaladel. Loodame, et meie alltöövõtjad ja partnerid täidavad kokkulepitud teenust osutades samuti meie tegutsemise põhimõtteid.